Στοιχεία Επικοινωνίας

Εδρα: 14ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Ν.Αγχιάλου, 570 11 Θεσσαλονίκη

Διεύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ. 488 Ιωνία – 570 08 Θεσσαλονίκη

Ελαιώνας: Μουζάκι Μεσσηνίας, GPS:  37°5'24.11"N  21°43'23.22"E

+30 2310722222

+30 2310722353