Βραβεία

Πέρα της χαμηλής οξύτητας του εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου μας, είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι για τα φρέσκα αρώματά του και την ισορροπημένη πικρή του γεύση. Δύο χαρακτηριστικά τα οποία μας ξεχωρίζουν από μεγάλο μέρος του ανταγωνισμού μας. Και για τα οποία κάθε χρόνο βραβευόμαστε σε διεθνείς διαγωνισμούς ελαιόλαδου.
Τα παραπάνω, εκτός από το προφανές (ότι παράγουμε ένα πολύ καλά ελαιόλαδο) δηλώνουν και συνέχεια. Παράγουμε συνεχώς ένα πολύ καλό ελαιόλαδο.